866.931.2778
DIRECTIONS
SERVICE
car

2016 Kia Sorento

Stock: OL8557

Mileage: 24989

OUR PRICE

$18,983

BUY NOW
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.
2016 Kia Sorento Wagon 4 Dr.

2016 Kia Sorento

4

BUY TODAY FOR:

$18,983

OR FINANCE FOR: $274 / month

Close

2016 Kia Sorento LX

Stock: OL8557 | Vin: 5XYPGDA34GG109902

BUY TODAY FOR

$18,983